Spustil se web SPN Akademie!

Je spuštěn web SPN Akademie !

 

Stránky najdete zde

Zavřít

Onkologický screening

Nádorová onemocnění jsou po srdečně-cévních chorobách druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice.

Zavřít

Proč přijít včas

 • Plicní rakovina je nejčastější a velmi smrtelná nemoc v ČR u obou pohlaví.
 • Často se zjistí pozdě, když ji již nelze operovat a efektivně léčit.
 • Screening má odhalit rakovinu včas, když je operace ještě možná.

Plicní rakovina patří mezi nejčastější zhoubný nádor v české populaci jak u mužů, tak u žen a je spojena s vysokou úmrtností.

Plíce nebolí a proto se na plicní rakovinu přichází většinou v pozdním stádiu, kdy nádor již není operovatelný a léčebné možnosti jsou omezené. Cílem screeningu plicní rakoviny je stejně jako u jiných screeningů např. prsu, kolorektálního karcinomu, záchyt časného stádia, kdy je nádor ještě lokalizovaný a malého rozměru, tudíž lze nádor odoperovat.

Zavřít

Prašť s cigaretou!

Chceš praštit s cigaretou?

JDEME DO TOHO S TEBOU A DRŽÍME TI MÍSTO

 • na kruhovém tréninku (HAKIM GYM)
 • na lekcích jógy (HAKIM GYM)
 • na skupinovém tréninku začátečníků (SKS Aréna)

Jak to probíhá....

Vyplň dotazník, nech na sebe kontakt a domluvíme se, kdy a kde se setkáme na prvním tréninku.

Abys byl/a řádně motivován/a praštit s cigaretou a vyměnit kouření za cvičení, zaplatíme za Tebe vstup na lekci. Nárok na úhradu však nemáš automaticky – podmínkou je pravidelné cvičení a hlavně ZANECHÁNÍ KOUŘENÍ.

Zavřít

Předoperační fyzioterapie v problematice SPN

Mgr. Martina Havlová, 16. ledna

U pacientů s indikací k hrudnímu výkonu je vhodné do léčebného procesu zařadit fyzioterapii. Ve většině případů se jedná o plánované výkony, čímž vzniká velmi výhodný prostor pro zařazení fyzioterapie již v předoperační fázi léčebného procesu. Respirační fyzioterapie nabízí mnoho technik, z nichž v rámci operačně řešených nálezů je vhodné využití celé řady z nich. Zapojením vhodných fyzioterapeutických postupů už v předoperačním období dochází k urychlení pooperační rekonvalescence na základě zlepšení adaptačních a kompenzačních mechanizmů organizmu. Fyzioterapeutické intervence v předoperačním období jsou zaměřené zejména na edukaci, „preconditioning“ nebo na seznámení se základními technikami respirační fyzioterapie. Začlenění edukace do předoperačního období je vhodné i s ohledem na to, že v pooperačním období je fyzioterapie na základě indikace lékaře zahájena první pooperační den. Už před operací však může být pacient seznámen s tím, jakých pohybů je vhodné se vyvarovat v časném pooperačním období i s využitím fixace operační rány při kašli. Z toho může pacient čerpat už v období mezi operačním výkonem a první fyzioterapií po pooperačním výkonu. Do edukace je vhodné zahrnout i nácvik specificky provedené vertikalizace, ačkoliv je v pooperačním období při vertikalizaci pacient veden fyzioterapeutem, avšak tento nácvik je výhodné absolvovat už v předoperačním období s ohledem na bolest a další aspekty celkového stavu pacienta po operačním výkonu. V takto časované edukaci pacient prosperuje i z představení a nácviku základních technik respirační fyzioterapie. Ty v ideální případě provádí po celou dobu předoperační fáze dle individuálně nastavených doporučení fyzioterapeuta. Pacient tak prosperuje ze samotných účinků technik respirační fyzioterapie a také z lepší kvality jejich provedení v pooperačním období.

Fyzioterapeut při volbě technik vychází z nálezů získaných z komplexu rozborů a vyšetření, k nimž patří zhodnocení celkového stavu, klinického obrazu, výsledků pomocných vyšetření, kineziologického rozboru a schopnosti spolupráce pacienta. V předoperačním období fyzioterapeut zohledňuje aktuální stav pacienta, ale i procesy a reakce v kontextu operačního výkonu.

Fyzioterapie v předoperační přípravě umožňuje působit na vlivy a důsledky související s operačním výkonem v podobě respirační dysfunkce, snížení hodnot vitální kapacity plic ve srovnání s předoperačními hodnotami, snížené mukociliární čištění dýchacích cest. Respirační dysfunkce je hojně přítomná už před operačním výkonem a fyzioterapeutické postupy zamřené na reedukaci dechového vzoru můžeme zařadit už v předoperační fázi. Vycházíme i z předpokladu, že v kontextu faktorů operačního výkonu dojde k respirační dysfunkci v pooperačním období (obr. 1). Vlivem operačního výkonu dochází ke změně aktivity respiračních svalů, která má často podobu snížené exkurze bránice, změny hloubky nádechu a výdechu nebo pooperační hypoxémie. V důsledku chirurgického výkonu dochází také k poklesu vitální kapacity plic až na 40% předoperačních hodnot. Pooperačně snížená aktivita řasinkového epitelu v dýchacích cestách (obr. 2) bývá respirační fyzioterapií řešená až v pooperačním období. Fyzioterapie může působit i ve prospěch hojení operační rány na podkladě zlepšení ventilačních parametrů a s tím související oxémie, předcházením namáhání oblasti operační rány nebo efektivní expektorací. Určité principy je možné zařadit už do předoperační instruktáže, nebo série fyzioterapeutických intervencí.

Obr. 1

Obr. 2

Mgr. Martina Havlová

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Reference:

 1. HODGKIN, Bartolome R CELLI a Gerilynn Long CONNORS. Pulmonary rehabilitation: guidelines to success. 4. vyd. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, c2009, xiv, 583 s. ISBN 978-032-3045-490.

 2. FROWNFELTER, Donna L a Elizabeth DEAN. Cardiovascular and pulmonary physical therapy: evidence to practice. 5. vyd. St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby, 2012, xii, 819 s. ISBN 0323059139.

 3. Inhalační a dechová rehabilitační terapie. The Linde Group [online]. Praha, c2015 [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: http://www.linde-healthcare.cz/cs/products_and_services/products_and_services_by_care_area/homecare/aerosol_therapy/index.html

 4. NEUMANNOVÁ, Kateřina, Vítězslav KOLEK a Gerilynn Long CONNORS. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc: možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, 170 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2617-8.

 5. OŠŤÁDAL, Oldřich, Kateřina NEUMANNOVÁ a Eva ZDAŘILOVÁ. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii: (stručný přehled). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 54 s. ISBN 978-802-4419-091.

 6. PRYOR, A., Jennifer, PRASAD, Ammani S. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems: adults and paediatrics. 4. vyd. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008, 632 s. ISBN 978-008-0449-852.

Zavřít

Jsme hrdými partnery a aktivní účastníky II. mezioborového kongresu diagnostiky a intervence dýchacích cest !

GUARANT International spol., 9. prosince

Odkaz najdete zde

Zavřít

doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D v ČT 24 na téma umělé inteligence

ČT 24, 14. listopadu
Zavřít

doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. v pořadu Sama doma o respiračních onemocněních v podzimní sezóně.

ČT24 Sama doma, 5. listopadu

doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. v pořadu Sama doma o respiračních onemocněních v podzimní sezóně. Rady a tipy jak se chránit dýchací cesty a připravit organismus na sezónní onemocnění.

Video najdete zde

Zavřít

Lékaři: Společnost je slabá, nedokáže čelit výzvám. Přibývá depresí a alkoholismu

CNN Prima NEWS, 24. června

https://cnn.iprima.cz/lekar-spolecnost-nedokaze-celit-vyzvam-obezni-lide-kvuli-strachu-jen-ztloustnou-25411

Podle primáře I. kliniky tuberkulózy a respiračních potíží VFN Praha Jiřího Votruby je současná společnost slabá a nedokáže čelit výzvě jako je koronavirová pandemie. Prohlásil to v nedělním pořadu Partie na CNN Prima NEWS a dodal, že kvůli strachu obézní lidé jen tloustnou. Podle psychiatra a ředitele Národního ústavu duševního zdraví Cyrila Höschla stoupl ve společnosti počet lidí s depresemi, sebevražednými sklony a domácím alkoholismem.

Zavřít

Rozhovor s primářem Plicní kliniky

Radiožurnál, 30. října

Rozhovor s primářem Plicní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiřím Votrubou o tom, jak předcházet respiračním nemocem a jak hodně nám vadí smog a mráz. Moderuje Lucie Výborná.

Zavřít

Rozhovor s Dr. Votrubou v MF DNES

MF DNES, 15. října

Rozhovor v České televizi ke zhlédnutí zde.

Zavřít

Rozhovor s MUDr. Votrubou v IDNES.CZ

iDnes, 10. října
Zavřít

MUDr. Votruba popisuje dopad covid-19 na plicní ambulanci

Seznam.cz, 10. září
Zavřít

Plošný screening kuřáků?

ČT 1, 25. ledna

Plošný screening kuřáků? Rozhovor v ČT s primářem Jiřím Votrubou ke zhlédnutí zde.

Zavřít

Povinný screening vůči rakovině

ČT 1, 13. srpna

Pan primář v pořadu České televize vystoupil na téma povinného screeningu vůči rakovině.

Vstup je možné zhlédnout online.

Zavřít

Působení protikuřáckého zákona

ČT 1, 6. června

K prvnímu roku působení protikuřáckého zákona se vyjádřil i primář Jiří Votruba.

Vstup je možné zhlédnout online.

Zavřít

Infekce dýchacích cest

ČT 1, 17. března

MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. vystoupil v České televizi na téma Infekce dýchacích cest. Rozhovor si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

Část 1.

Část 2.

Část 3.

Zavřít

ČRo Dvojka – Káva o čtvrté

ČRo Dvojka, 8. listopadu
Hosté: MUDr. Jiří Votruba, primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN a Tomáš Kruber, výkonný ředitel projektu OnkoMaják. Moderuje Patricie Strouhalová.
Zavřít

Pohled do hlubin plic

Radiožurnál, 4. května

Přístroj otevřel lékařům oči, pacienty už vyšetření plic nebolí… pro více informací klikněte na odkaz.

Zavřít

Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., jeden z TOP 50ti lékařů v ČR

6. ledna

Časopis Forbes zařadil doc. MUDr. Jiřího Votrubu, Ph.D. jako jednoho z 50ti nejlepších lékařů v ČR.

Dostupné z: https://cz.forbesmedia.cz/uploads/2022/12/jiri-votruba.jpg

Zavřít

V rámci pomoci ukrajinským běžencům nabízíme bezplatné konzultace

2. dubna
V rámci pomoci ukrajinským běžencům nabízíme bezplatné konzultace, překlady lékařských zpráv atestovaným lékařem (rodilý mluvčí UA) s možností doporučení dalších diagnostických a terapeutických postupů. Konzultační hodiny jsou v úterý a ve středu 16:30 - 18:00, na konzultaci je nutné se objednat mailem na adrese info@oxyprotect.cz.
В рамках допомоги переїхавшим до Чеської Республіки внаслідок російської агресії пропонуємо безкоштовні консультації з метою адаптації в Чеській системі охорони здоров'я.
Консультує лікар терапевт- пульмонолог з підтвердженою кваліфікацією в Чехії. Допоможемо з перекладом медичної документації, зорієнтуєме в місцевій медичній системі, якщо потрібно, дамо рекомендації щодо подальшої тактики обстеження.
Прийом з 16.00 до 18.30 по вівторках та середах, попередній запис на info@oxyprotect.cz
Zavřít
Zavřít

Poděkování za tým z 1. Linie Plicní kliniky VFN

19. listopadu

Zavřít

Primář Dr. Votruba na americké AXN!

5. října

Fotografie z natáčení rozhovoru

Zavřít

Prohlédněte si výroční zprávu za rok 2019

3. října

Více informací později

Zavřít

Předán High Flow dýchací okruh

1. října

Již brzy zde najdete fotografie z předání.

Zavřít

USG hrudníku

Více

Sonografické vyšetření hrudníku je velmi senzitivní metoda k diagnostice výpotku v pohrudniční dutině, který se objevuje u zánětlivých onemocnění plic, nádorů, srdečního selhávání a jiných, dále je také velmi efektivní metodou v diagnostice pneumonií včetně Covid pneumonie, kdy jsou nad postiženým parenchymem viditelné B linie a pleurální ztluštění, které může odhalit onemocnění.

Zavřít

Endoskopické vyšetření

Více

Invazivní vyšetření umožňující vizualizovat dýchací cesty a provádět odběry vzorků k určení etiologie onemocnění.

Zavřít

Obecná pneumologie

Více

Diagnostika chronických respiračních onemocnění, jak vrozených tak i získaných např. CHOPN, asthma bronchiale nebo intersticiální plicní onemocnění.

Zavřít

Hrudní punkce

Více

Evakuace pohrudniční tekutiny k určení její etiologie (zánět, nádorové onemocnění, choroby pojiva a další) .

Zavřít

Splňujete minimálně jedno kriterium pro účast na plicním screeningu.


Informujte se u svého praktického lékaře.


Přestože zatím nesplňujete kuřáckou zátěž pro zařazení do screeningu plic, doporučujeme Vám přestat s kouřením!


Informujte se u svého praktického lékaře, zda jako kuřák nesplňujete některé z ostatních kriterií pro zařazení do programu screeningu plic.


Je vyšetření pro vás?

ano ne

Počet balíčků

Chci zadat jednotlivé cigarety

1 balíček = 20 cigaret (Například 2 balíčky pokud jste vykouřili 40 cigaret denně)

Počet cigaret

Chci zadat jednotlivé balíčky

20 cigaret = 1 balíček (Například 40 cigaret pokud jste vykouřili 2 balíčky denně)

let

14

Balíčkoroků
Jeden balíčkorok znamená, že člověk kouřil jeden rok jednu krabičku denně.

ano ne

Zavřít
1. stádium2. stádium3. stádium4. stádium

Stádiem IV se označuje generalizované pokročilé onemocnění. To znamená, že rakovina je již rozšířena z plíce do více orgánů, nejčastěji se jedná o druhou plíci, játra, kosti, mozek, nadledviny a lymfatické uzliny. Onemocnění je v této fázi již jen těžce terapeuticky ovlivnitelné, léčba je paliativní. Dle druhu nádoru a stavu pacienta lze podávat chemoterapii, imunoterapii, radioterapii.

4. stádium

4. stádium

 • IV. stádium
  Nádor rozšířený do dalších orgánů.
 • forma léčby
  léčba paliativní – systémová, radioterapie
 • 5 ti leté přežití
  < 10 %

Stádiem I je označován nádor malých rozměrů do 3 cm, který je lokalizovaný pouze v plíci, nádor není rozšířený do uzlin a nejsou přítomny vzdálené metastáze. Záchyt plicního nádoru ve stádiu I je jedním z cílů screeningu plicní rakoviny, protože v tomto časném stádiu je onemocnění prognosticky nejpříznivější. Léčbou je chirurgické odstranění nádoru.

1. stádium

1. stádium

 • I. stádium
  lokalizovaný nádor do velikosti 3 cm
 • forma léčby
  chirurgická léčba
 • 5-ti leté přežití
  75-90%

Do stádia II se zařazují nádory do 7 cm, které se nerozšířily dál než do lokálních uzlin. Léčba je primárně chirurgická, dle postižení uzlin se eventuálně kombinuje s chemoterapií. V případě, že pacient není v kondici, aby zvládl chirurgické řešení, je možnost podstoupit radioterapii.

2. stádium

2. stádium

 • II. stádium
  nádor do 7 cm, již může být přítomna invaze nádoru do stejnostranných uzlin
 • forma léčby
  léčba: chirurgická, systémová, radioterapie.
 • 5-ti leté přežití
  55-60%

Jedná se o nádor větších rozměrů nebo nádor, který prorůstá do okolích struktur nebo se rozšířil do vzdálenějších lymfatických uzlin. Léčba závisí na rozsahu onemocnění, podtypu nádoru a stavu pacienta. Většinou se jedná o kombinovanou léčbu. V léčbě se uplatňuje chemoterapie, imunoterapie, radioterapie, chirurgická léčba.

3. stádium

3. stádium

 • III. stádium
  nádor větších rozměrů s invazí nádoru do vzdálenějších uzlin
 • forma léčby
  léčba chirurgická, systémová, radioterapie.
 • 5-ti leté přežití
  15-35%

Stádiem IV se označuje generalizované pokročilé onemocnění. To znamená, že rakovina je již rozšířena z plíce do více orgánů, nejčastěji se jedná o druhou plíci, játra, kosti, mozek, nadledviny a lymfatické uzliny. Onemocnění je v této fázi již jen těžce terapeuticky ovlivnitelné, léčba je paliativní. Dle druhu nádoru a stavu pacienta lze podávat chemoterapii, imunoterapii, radioterapii.

4. stádium

4. stádium

 • IV. stádium
  Nádor rozšířený do dalších orgánů.
 • forma léčby
  léčba paliativní – systémová, radioterapie
 • 5 ti leté přežití
  < 10 %

Stádiem I je označován nádor malých rozměrů do 3 cm, který je lokalizovaný pouze v plíci, nádor není rozšířený do uzlin a nejsou přítomny vzdálené metastáze. Záchyt plicního nádoru ve stádiu I je jedním z cílů screeningu plicní rakoviny, protože v tomto časném stádiu je onemocnění prognosticky nejpříznivější. Léčbou je chirurgické odstranění nádoru.

1. stádium

1. stádium

 • I. stádium
  lokalizovaný nádor do velikosti 3 cm
 • forma léčby
  chirurgická léčba
 • 5-ti leté přežití
  75-90%
Zavřít

USG hrudníku

Více

Sonografické vyšetření hrudníku je velmi senzitivní metoda k diagnostice výpotku v pohrudniční dutině, který se objevuje u zánětlivých onemocnění plic, nádorů, srdečního selhávání a jiných, dále je také velmi efektivní metodou v diagnostice pneumonií včetně Covid pneumonie, kdy jsou nad postiženým parenchymem viditelné B linie a pleurální ztluštění, které může odhalit onemocnění.

Zavřít

Endoskopické vyšetření

Více

Invazivní vyšetření umožňující vizualizovat dýchací cesty a provádět odběry vzorků k určení etiologie onemocnění.

Zavřít

Obecná pneumologie

Více

Diagnostika chronických respiračních onemocnění, jak vrozených tak i získaných např. CHOPN, asthma bronchiale nebo intersticiální plicní onemocnění.

Zavřít

Hrudní punkce

Více

Evakuace pohrudniční tekutiny k určení její etiologie (zánět, nádorové onemocnění, choroby pojiva a další) .

Zavřít
Zavřít