V těchto dnech začínáme pilptní projekt Screeningu plicní rakoviny pomocí ultranízkodávkovaného CT (uLDCT). Spolu s partner z Norska se ucházíme o podporu Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, KAPPA, inteligentní endoskopický systém pro zobrazování plic. 

© 2019 Jiří Votruba, M.D., Ph.D.