PROF. MUDR. LUBOŠ PETRUŽELKA, CSC.

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. je klinický onkolog, aktivně přednášející a publikující v ČR i v zahraničí. Je spoluzakladatelem středoevropské iniciativy organizující prestižní středoevropskou konferenci „Central European Lung Cancer Conference“ . Problematice nádorů plic se věnuje v současné době  jako odborný garant vznikajícího projektu skríningu rakoviny plic v ČR.

Současné odborné zaměření prof. Petruželky je orientováno na využití cílené molekulární biologické léčby v komplexní léčbě solidních nádorů. 

V rámci individuální konzultační činnosti se soustředí na prevenci onkologických onemocnění s ohledem na rodinnou zátěž.  
 

© 2019 Jiří Votruba, M.D., Ph.D.